Statuten en huishoudelijk reglement

Lees hier de statuten en het huishoudelijk reglement 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NTC aanpassingen 31102021 goedgekeurd.pdf Afschrift akte statutenwijziging Noordorpse Tennis Club.pdf