Voorjaarscompetitie Senioren 2020

Hieronder staan de NTC-teams voor de Senioren Voorjaarscompetitie 2020.
De verschillende competitievormen zijn aangegeven door middel van een kleur. Daarnaast staan ook de speelvormen vermeld; bijvoorbeeld 4 DD of 4 DE / 2 DD.

De indeling in de klassen is per 10 februari 2020 vastgesteld. Al onze verzoeken om promotie zijn goedgekeurd. 

De indeling van de competitie (wie speelt wanneer, waar en tegen wie) volgt in maart.

De competitie start op zaterdag 4 april 2020. Het complete overzicht van de competitiedata kan je vinden op de website van de KNLTB.

------------------------------------------------------------

Loting vrijdagavondteams

Door de grote belangstelling voor het spelen op de vrijdagavond hebben we dit jaar helaas 4 teams teleur moeten stellen.

De teams (in hun huidige samenstelling) die dit voorjaar uitgeloot zijn, hoeven voorlopig niet mee te loten. Indien weer geloot moet worden, wordt dit gedaan onder de teams die nu ingeloot zijn. De precieze invulling van de loting zal verder bekend gemaakt worden bij de opening van de inschrijving voor de volgende herfst- en voorjaars-competitie.

Footer

Over NTC

De Nootdorpse Tennisclub is een vereniging met ca 1200 leden. Op het park zijn twaalf verlichte tennisbanen (6 Gravelbanen en 6 Smash Court banen), twee hardcourt minibaantjes, twee oefenmuurtjes en een jeu de boulesbaan.

NTC is een rookvrij park

 

Lidmaatschap

 Meer informatie over lid worden? Kik hier.

Vragen over het lidmaatschap kunnen gemaild worden naar: ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl

Adres
Laan van Floris de Vijfde 1
2631 WL Nootdorp
telnr.  015-3108230

Let op: Voor toezending van post alleen postadres gebruiken!

Postadres:
Postbus 12
2630 AA Nootdorp

e-mail: redactie@nootdorpsetennisclub.nl

webbeheer: webmaster@nootdorpsetennisclub.nl