Lid worden

Aanmelden als lid van de vereniging

Schrijf je in als lid van de Nootdorpse Tennisclub via onderstaand online inschrijfformulier.

Door het versturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de Privacyverklaring van de Nootdorpse Tennisclub.

Na versturen inschrijfformulier graag nog pasfoto en rekeningnummer aanleveren!
Mail na het invullen van het inschrijfformulier jouw IBAN-nummer en een goed herkenbare pasfoto naar ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl en vermeld daarbij duidelijk naam en geboortedatum.

De foto, die nodig is voor het aanmaken van de tennispas moet goed herkenbaar, scherp en duidelijk zijn en in JPG-formaat worden aangeleverd.
Hiervoor is een echte pasfoto nodig, dus geen uitgeknipte vakantiefoto! Een dergelijke foto wordt niet geaccepteerd door de KNTLB.

 

Wijzigen pasfoto

Ook mensen die al lid zijn maar een andere foto op de ledenpas willen hebben kunnen via het mailadres een foto inleveren. Vermeld hierbij wel duidelijk je naam en geboortedatum! De nieuwe foto zal dan op de pas voor het nieuwe tennisseizoen komen (er komt dus tussentijds geen nieuwe pas).

De foto van een junioren lid moet na 5 jaar vervangen worden. De foto van een senioren lid gaat 10 jaar mee. Een 50-plusser hoeft geen nieuwe foto meer in te leveren.  
De foto sturen naar ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl

In de KNLTB Clubapp is ook een mogelijkheid om zelf de pasfoto aan te passen.

 

Kosten 

Tijdens de algemene ledenvergadering van januari 2017 zijn de onderstaande bedragen vastgesteld (met ingang van het seizoen 2017/2018):             

 

Junioren A (13 t/m 17 jaar)     € 122,--
Junioren B (t/m 12 jaar)   €   95,--
Tenniskids Blauw (4-6 jaar*)   €   22,--
Senioren   € 175,--
Niet spelend lid   €   40,--
Administratiekosten KNLTB   €   2,--
Inschrijfgeld voor junioren   €   20,--
Inschrijfgeld voor senioren   €   60,--

*Tenniskids Blauw (4-6 jaar) betalen alleen 22 Euro. Zij betalen nog KNLTB lidmaatschap en krijgen dan ook geen eigen KNLTB-pasje. Vanaf het moment dat zij Rood gaan spelen, betalen zij het Junioren B lidmaatschap.

ACTIE 

Junioren A en B die tussen 1 november en 1 april lid worden, betalen voor dit jaar geen contributie. Zij betalen slechts € 20,-- inschrijfgeld, € 2,-- administratiekosten en € 30,-- bijdrage KNLTB. 

Senioren die voor 1 april 2018 lid worden betalen geen inschrijfgeld.

 

Innen contributie

Voor het voeren van de ledenadministratie is de NTC met ingang van 2017 overgestapt naar een nieuw systeem, zijnde KNLTB.club. Het oude systeem was zeer tijdrovend, complex en was niet makkelijk te integreren met de gegevens van de KNLTB. Het nieuwe systeem kent een automatische incassofunctionaliteit waarbij de leden vooraf een e-mail krijgen dat de contributie afgeschreven zal worden. Zorg ervoor dat het juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is! Indien niet geïncasseerd kan worden zal ook automatisch een bericht van stornering worden gestuurd en alsnog een nieuwe poging worden gedaan. Voor het nieuwe ledenadministratie- en incassosysteem rekent de KNLTB helaas wel 2 Euro administratiekosten per lid. Gezien de vele voordelen voor de leden, ledenadministratie en inzichtelijkheid met de financiële administratie hebben wij voor de overgang gekozen. De contributie wordt jaarlijks in de tweede helft van februari geind. Vervolgens kunnen de leden die betaald hebben de tennispasjes ophalen bij het clubgebouw. Exacte data en tijdstippen waarop de tennispasjes opgehaald kunnen worden, worden jaarlijkse bekend gemaakt in de nieuwsbrief en op deze website.


Niet-spelend lid 

Stel je hebt een heel druk jaar voor de boeg en weet al vooraf dat er geen tijd is om te tennissen. Dan kun je je lidmaatschap omzetten naar niet-spelend. Het voordeel hiervan is dat je lid blijft van de vereniging en het jaar erna weer kan tennissen (zonder inschrijfgeld te moeten betalen).
De contributie voor een niet-spelend lid is vastgesteld op € 40,--.
Het wisselen tussen spelend en niet-spelend lid moet voor 31 oktober worden gedaan. Dit kan via een verzoek aan de Ledenadministratie
Let op: Bij het opnieuw activeren van het lidmaatschap is een pasfoto nodig!
 

Opzeggen lidmaatschap 

Ons verenigingsjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Statutair is het opzeggen van het lidmaatschap voor het einde van het verenigingsjaar noodzakelijk. In het verleden hebben wij daarop nog wel eens een uitzondering gemaakt, maar het bestuur heeft besloten om opzeggingen na afloop van het verenigingsjaar niet meer te accepteren. Wij doen daarom een dringend beroep om opzeggingen voor 31 oktober aan het secretariaat of de ledenadministratie schriftelijk te melden. Dit kan via ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl.
Het bestuur gaat er echter vanuit dat u een plezierig tennisjaar heeft en zal ook in het komende verenigingsjaar proberen om de gezelligheid op ons tennispark te verhogen.

 

Pas kwijt?

Als je de tennispas kwijt bent, dan kun je een Noodpas aanvragen bij ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl.
De kosten van een Noodpas bedragen € 2,50 en kunnen betaald worden door overmaking op IBAN NL09 RABO 0142865664
 

Adreswijzigingen

Geef adreswijzigingen (ook als het om een nieuw e-mailadres) altijd door aan de ledenadministratie (ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl )

Vragen?

Stuur even een mail naar het volgende adres: ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl

 

 

Footer

Over NTC

De Nootdorpse Tennisclub is een vereniging met ca 1200 leden. Op het park zijn twaalf verlichte tennisbanen (6 Gravelbanen en 6 Smash Court banen), twee hardcourt minibaantjes, twee oefenmuurtjes en een jeu de boulesbaan.

NTC is een rookvrij park

Banner open toernooi is ontworpen met freepik

Lidmaatschap

 Meer informatie over lid worden? Kik hier.

Adres
Laan van Floris de Vijfde 1
2631 WL Nootdorp
telnr.  015-3108230

Let op: Voor toezending van post alleen postadres gebruiken!

Postadres:
Postbus 12
2630 AA Nootdorp

e-mail: redactie@nootdorpsetennisclub.nl

webbeheer: webmaster@nootdorpsetennisclub.nl