Nieuws

Oproep bestuur: reminder Corona maatregelen

Beste leden,

Op 18 september kondigde het kabinet wederom een aantal maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarnaast hebben een aantal veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Haaglanden waar Nootdorp onder valt, een aantal extra maatregelen aangekondigd die sinds afgelopen zondag om 18:00 uur in zijn gegaan.

De belangrijkste maatregel die door de veiligheidsregio is genomen, is dat bijeenkomsten van meer dan 50 personen bij de gemeente moeten worden gemeld. Nader overleg met de gemeente wees uit dat deze meldplicht - gelukkig - niet geldt bij het uitoefenen van het verenigingsrecht, zoals bijvoorbeeld het geval is bij reguliere trainingen en vrij spelen. Voor competities en toernooien is een meldingsplicht, waarvan we de melding bij de veiligheidsregio en de gemeente hebben gedeponeerd.

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft echter ook aangekondigd dat er extra (on)herkenbare controles door handhavers zullen plaatsvinden en sportcomplexen zijn daarbij specifiek genoemd. Overtreding van regels kan leiden tot sluiting van de NTC. Als bestuur vinden wij het daarom van belang om de volgende regels te benadrukken:

  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden;
  • leden van één huishouden en jongeren tot 18 jaar onderling hoeven geen afstand te houden;
  • iedereen anders houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen, behalve als het voor een normaal spelverloop noodzakelijk is om (kort) dichter bij elkaar te komen;
  • Stoelen en tafels op het terras en in het clubhuis moeten op hun plaats blijven staan (ook tijdens de competitie), zodat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.
  • Hiernaast geldt uiteraard nog altijd dat je bij eventuele klachten thuisblijft.

 

Op deze manier zorgen wij er met elkaar voor dat het coronavirus op de NTC geen kans krijgt en dat ons tennispark open kan blijven om gezellig met elkaar te tennissen!

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Annique Bosman, onze clubhuis manager en Corona Coordinator. Voor meer informatie over de maatregelen vanuit de overheid kunt u - onder andere - terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en specifiek voor tennis op https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox.

Laten we goed op elkaar letten en ons aan de regels houden. Ondanks al deze maatregelen wens ik iedereen een gezond en sportief najaar.

Met vriendelijke groet,
Richard Schrama

« Terug

» Nieuws archief

Footer

Over NTC

De Nootdorpse Tennisclub is een vereniging met ca 1200 leden. Op het park zijn twaalf verlichte tennisbanen (6 Gravelbanen en 6 Smash Court banen), twee hardcourt minibaantjes, twee oefenmuurtjes en een jeu de boulesbaan.

NTC is een rookvrij park

 

Lidmaatschap

 Meer informatie over lid worden? Kik hier.

Vragen over het lidmaatschap kunnen gemaild worden naar: ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl

Adres
Laan van Floris de Vijfde 1
2631 WL Nootdorp
telnr.  015-3108230

Let op: Voor toezending van post alleen postadres gebruiken!

Postadres:
Postbus 12
2630 AA Nootdorp

e-mail: redactie@nootdorpsetennisclub.nl

webbeheer: webmaster@nootdorpsetennisclub.nl