Nieuws

Uitnodiging Extra ALV woensdag 12 september 2018 - LED-verlichting

Beste Leden van de NTC, 

Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 1 februari 2018, is er een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken of LED-verlichting voor onze tennisbanen haalbaar is. Dit plan is nu uitgewerkt en wordt door de werkgroep toegelicht tijdens een extra ALV, op woensdagavond 12 september om 20:00 uur in het clubhuis van de NTC. 

Na de toelichting door de werkgroep wordt het voorstel voor LED-verlichting bij de NTC in stemming gebracht. Aangezien het om een behoorlijke investering gaat wil ik iedereen vragen om naar deze extra ALV te komen en uw stem te laten horen. 

Deze investeringen hebben vrijwel geen impact op andere investeringen die we als NTC op langere termijn (2-5 jaar) moeten doen. De afgelopen jaren zijn al grote investeringen gedaan, zoals de aanleg van de gravelbanen, de herinrichting van de keuken en groot onderhoud van het clubhuis. Eind oktober wordt het onderhoud gedaan binnen in het clubhuis.

Over een tot twee jaar is er wel een grote investering nodig aan de ballonhal. De ballonhal kan met enkele reparaties nog een tot twee jaar mee, daarna moet er een keuze gemaakt worden of de NTC een nieuwe hal wil opzetten of niet (geen ballonhal meer). Een dergelijke keuze kan heeft een behoorlijke financiële impact hebben. Die keuze hoeven we echter nu nog niet te maken. Binnenkort wordt er een werkgroep gevormd die hiervoor een voorstel gaat ontwikkelen. Het is al wel duidelijk dat als de NTC wil investeren in een nieuwe ballonhal, dit onmogelijk gefinancierd kan worden uit de contributieopbrengsten. De NTC zal in dat geval een andere vorm van financiering moeten kiezen. De investering in LED-verlichting staat daarom los van een eventuele investering in een nieuwe ballonhal.

Ik hoop dat ik u hiermee alvast wat meer achtergrondinformatie heb gegeven. Graag nodig ik u uit om op woensdagavond, 12 september om 20:00 uur naar deze extra ALV te komen.

Vriendelijke groet,
namens het NTC-bestuur,

Richard Schrama

 

Download stukken

« Terug

» Nieuws archief

Footer

Over NTC

De Nootdorpse Tennisclub is een vereniging met ca 1200 leden. Op het park zijn twaalf verlichte tennisbanen (6 Gravelbanen en 6 Smash Court banen), twee hardcourt minibaantjes, twee oefenmuurtjes en een jeu de boulesbaan.

NTC is een rookvrij park

 

Lidmaatschap

 Meer informatie over lid worden? Kik hier.

Vragen over het lidmaatschap kunnen gemaild worden naar: ledenadministratie@nootdorpsetennisclub.nl

Adres
Laan van Floris de Vijfde 1
2631 WL Nootdorp
telnr.  015-3108230

Let op: Voor toezending van post alleen postadres gebruiken!

Postadres:
Postbus 12
2630 AA Nootdorp

e-mail: redactie@nootdorpsetennisclub.nl

webbeheer: webmaster@nootdorpsetennisclub.nl