Zaterdagmiddag Dubbeltoernooitjes

English below

In 2023 organiseren we 7 keer een Zaterdagmiddag Dubbeltoernooi op de volgende data:

Datum Inschrijving open  
14 januari 24 december Aansluitend nieuwjaarsreceptie
4 februari  14 januari  
4 maart 11 februari  
8 juli 17 juni  
5 augustus 15 juli  
4 november  14 oktober  
2 december 11 november Sinterklaas


We openen de inschrijving steeds 3 weken voor het toernooi. Als je hieraan herinnert wil worden zorg dan dat de pushberichten van de Nootdorpse Tennisclub in je Knltb ClubApp aan staan (Kies Meer en dan App instellingen).

Dit is hoe het werkt:

  • Je speelt, in een poule van 4, 3 dubbels van ieder een half uur;
  • Je betaalt 10 euro inschrijfgeld en krijgt daarvoor koffie of thee en 3 consumptiebonnen;
  • We delen de poules in op speelsterkte;
  • Damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel worden door elkaar ingedeeld waarbij we proberen poules van één soort dubbel te maken zolang de speelsterkte dat toelaat;
  • De wedstrijden beginnen om 13:00 en eindigen om 16:00. Graag om 12:30 aanwezig zijn.

 

In 2023 we will organize 7 Saturday Afternoon Doubles Tournaments on the following dates: 

Date Registration open  
January 14 December 24 Followed by New Year's reception
February 4 January 14   
March 4 February 11  
July 8 June 17  
August 5 July 15  
November 4 October 14  
December 2 November 11 Saint Nicholas


We always open the registration 3 weeks before the tournament. If you want to be reminded of this, make sure that the push messages of the Nootdorpse Tennisclub are turned on in your Knltb ClubApp (Choose Meer and then App instellingen).

This is how it works:

  • In a pool of 4 you play 3 doubles of half an hour each;
  • You pay a 10 euro registration fee and receive coffee or tea and 3 consumption vouchers;
  • We assign the teams to the pools according to the players ratings;
  • Women's doubles, men's doubles and mixed doubles can be combined in a pool but we try to make pools of one type of doubles as long as the players ratings allows this;
  • The matches start at 1:00 PM and end at 4:00 PM. Please be present at 12:30 pm.