Bewakingscamera's en veiligheid

De Nootdorpse Tennisclub heeft een vijftal camera’s geïnstalleerd. Deze camera’s zijn bedoeld om de veiligheid te vergroten. Dit geldt voor de jeugd- en seniorenleden, de barmedewerkers en bezoekers van de locatie. Hoewel er geen specifieke aanleiding is geweest voor het plaatsen van camera’s acht het bestuur het zijn taak om preventieve maatregelen te nemen in het kader van de veiligheid voor de NTC-leden en bezoekers. De bewakingscamera’s zijn gericht op de entree tot het park en het clubhuis. 

Doeleinden 

De camerabeelden worden voor twee doeleinden gebruikt: 

  1. Bewaking/veiligheid 
  2. Training/coaching 

In beide gevallen hanteren wij een strikt privacybeleid. Dat beleid houdt in dat slechts twee functionarissen toegang hebben tot de opgenomen beelden:

  1. De voorzitter van de vereniging
  2. De voorzitter van de barcommissie.

Als het – om welke reden dan ook – van belang is de opgeslagen beelden opnieuw te bekijken, dan worden deze functionarissen daarvan op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de aanleiding kan het in het geval van een calamiteit nodig zijn de beelden met anderen te delen, zoals politie/brandweer/medisch personeel.

De camerabeelden kunnen (bij uitzondering) gebruikt worden voor training/coaching van de barmedewerkers. Als de camerabeelden voor training en/of coaching van de barmedewerkers bedoeld zijn, dan worden de beelden alleen vertoond aan de individuele barmedewerker en de voorzitter van de barcommissie.

Privacy

De camerabeelden vallen onder de regels voor privacy van de leden en bezoekers. Om die reden worden de beelden niet beschikbaar gesteld – als onderdeel van het informatierecht – aan leden tenzij een met redenen omkleed verzoek is ingediend bij de voorzitter. Deze redenen moeten veiligheidsgerelateerd zijn. Dit verzoek wordt aan een vertegenwoordiging van het bestuur voorgelegd. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van de voorzitter van de tennisvereniging en/of voorzitter van de barcommissie bekijken.

Overig gebruik camerabeelden

De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van jeugdleden. De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.

Bewaren camerabeelden  

De camerabeelden worden een aantal dagen bewaard. Indien nodig, kan het bestuur van de vereniging van deze termijn afwijken en de beelden langer bewaren.

Vragen

Voor vragen of een nadere toelichting op dit beleid kan contact op worden genomen met het bestuur via email: [email protected] of [email protected]